Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: NolanHogan
  Bugün: 25
  Dün: 50
  Toplam: 88943

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 752
  Üye: 1
  Toplam: 753

  Şu An Bağlı:
  01 : ewehega

  Bitkiler


  Fantastik Edebiyatta Bitkiler: Bitkiler muhtemelen özellikle ilk
  toplumların için en büyük gizemlerden birisi idiler. Hayvan gibi
  hareketli ya da canlı gözüken varlıklar deÄ?ildi. Ancak sıradan bir
  cansız gibi de deÄ?ildiler. Çok hızlı olmasa bile Å?ekil deÄ?iÅ?tiriyor ve
  hareket edebiliyorlardı. Bunun dıÅ?ında yenebiliyorlardı. Kimi zaman
  bazı bitkiler insanların özellikle de ilgisini çektiler. ÖrneÄ?in kimi
  zaman çok büyük boyutlara aÄ?açlar bunların arasındaydı, kimi çiçekler
  de bunların arasında sayılabilirdi. Bitkileri anlamak, onların doÄ?ru
  büyümesini hareket etmelerine bir Å?ekilde yardımcı olmak, bir hayvanı
  anlamak ve onun saÄ?lıklı kalmasını saÄ?lamaktan daha zordu. Bu da
  bitkileri anlayabilmenin kimi zaman hayvanları anlamanın bile ötesinde
  önemi olan bir yetenek olmasını saÄ?ladı. Ä°lk toplumların muhtemelen
  yaÅ?adıÄ?ı tüm bu duygular, fantastik halk edebiyatına ve sonra da modern
  fantastik edebiyattaki bitki ögesine yön verdi. Bu öge çoÄ?u zaman diÄ?er
  ögelerin gerisinde kalan bir öge olsa da, bazı hikayelerde bir anda öne
  çıkarak hiç beklenmedik Å?ekilde diÄ?er ögelerden çok güçlü Å?ekilde
  hikayelerde yer alması mümkündür.
  Tuhaf ve Ä°lginç Bitkiler: Dünyada, farklı coÄ?rafyalarda birçok tuhaf, o
  coÄ?rafyada yaÅ?amayan bir insana fantastik gelebilecek bitkiler vardır.
  ÖrneÄ?in, sinek kapan bitkisi, onu görmeyen bir insan için, ne kadar
  gerçekten var olduÄ?unu bilse de fantastik bir ögenin yerini
  tutabilmektedir. Dolayısı ile örneÄ?in gerçekte var olan bu bitkinin,
  bir fantastik edebiyat öyküsünün en tuhaf bitkilerinden birisi olması
  mümkündür. Daha ilk bakıÅ?ta insana garip gelen bu tür bitkilerin
  dıÅ?ında muhtemelen ilk olarak dikkat çeken bitkiler, içlerinde
  insanları iyileÅ?tibilecek, ya da zarar verebilecek maddeler
  barındıranlardır. Bu bitkilere fantastik edebiyatta kimi büyülerde
  kullanılabilen bitkiler de eklenmiÅ?tir. Hatta bazen bizzat bitkiye
  dokunmak, ya da bitkiyi yemek bir büyünün baÅ?lamasını saÄ?layabilir. Bu
  bitkilerin yanında elbette çoÄ?u zaman özel bir anlam verilebilecek bir
  bitki türü aÄ?açlardır. AÄ?açlar hem tek baÅ?larına, hem de hep birlikte
  bir orman oluÅ?turduklarında etkiliyiciliklerini korumuÅ?lardır. Kimi
  zaman meyveleri ile, bazen üzerilerinde yaÅ?ayan insanlar ve hayvanlar
  sayesinde, bazen tuhaf Å?ekilleri ve bu Å?ekillerin yarattıÄ?ı hikayelerle
  gerek fantastik halk halk edabiyatı gerekse modern fantastik
  edebiyatta, birçok hikayede kısa da olsa yer almayı baÅ?armıÅ? ögelerin
  arasındadır. Elbette fantastik edebiyatın bildiÄ?imiz bitki türleri
  dıÅ?ında hayal gücünün yardım ile daha farklı bitki türlerini
  kurgulaması ve fantastik edebiyata yerleÅ?tirmesi de mümkündür. Bu tür
  ögelerin arasında genellikle normallerinde çok daha büyük aÄ?açlar, ya
  da sıradan bir bitkiye göre çok daha hızlı hareket edebilen, dolayısı
  ile etraflarındaki insanlarla çok daha etkin mücadele edip, onlar için
  bir tehlike oluÅ?turma imkanı olan bitkiler sayılabilir.
  Bitkileri Anlamak: Kimi zaman ormanda yaÅ?amak bile bitkileri anlamaya
  yetmeyebilir. Hayvanların sorunlarını, isteklerini, korkularını
  anlayabilen bazı fantastik edebiyat karakteleri bitkilerle bizim
  kurabildiÄ?imizin ötesinde bir iletiÅ?im kuramamaktadır. Kısacası
  bitkileri anlamak çoÄ?u zaman daha zordur. Ama kimi zaman bunu
  baÅ?aranlar fantastik edebiyat karakterleri de vardır. Bu tür
  karakterler çoÄ?u zaman iletiÅ?imi bitkiye dokunarak kurarlar. Bu
  iletiÅ?imin tam olarak nasıl saÄ?landıÄ?ı, eÄ?er dokunarak iletiÅ?im
  kuruluyorsa dokunmanın tam olarak ne iÅ?e yaradıÄ?ı birçok hikayede tam
  olarak kurgusu yapılmayan ögelerin arasındadır. Ancak böyle bir
  iletiÅ?imin sonunda, kimi zaman iletiÅ?imi kuran kiÅ?i bitkiden, etrafında
  olan olaylarla ilgili bilgi almayı, kimi zaman bitkinin bir
  hastalıÄ?ını, ya da bir korkusunu öÄ?renmeyi baÅ?arır. Daha seyrek
  durumlarda ise bitkinin normal Å?artlarda olduÄ?undan çok daha hızlı
  hareket etmesini, kimi zaman bir savaÅ?ta, ya da birisinden saklanırken
  kendisine destek olmasını saÄ?laması mümkündür. Kimi zaman da özel bir
  bitki, çoÄ?u zaman bir aÄ?aç, yakınındaki bir insanla, ya da bazen
  etrafında bir bölgede yaÅ?ayan insanların birçoÄ?u ile ya da bazen hepsi
  ile bir Å?ekilde iletiÅ?im kurabilmesi mümkündür. Bu iletiÅ?im kimi zaman
  karÅ?ı karÅ?ıya konuÅ?ma kadar ayrıntılı olabileceÄ?i gibi, bazen de
  yapraklarını dökme zamanı, ya da dalların yavaÅ?ça da olsa bir yerden
  bir yere hareket etmesi gibi sıradan bitkilerde olabilecek Å?ekillerde
  olur, ama söz konusu insan ya da insanlar bunlardan aslında bitkinin
  kendilerine anlatmak istediÄ?i düÅ?ünce ve duyguları, bazen de uyarıları
  anlayabilirler.


  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (380 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.57 Saniye