Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: VictorinaT
  Bugün: 19
  Dün: 50
  Toplam: 88937

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 1120
  Üye: 0
  Toplam: 1120

  Samuraylar


  Fantastik Edebiyatta Samuraylar: Çok genel anlamda samurayların DoÄ?u
  kültürünün Å?övalyeleri olduÄ?undan bahsedilebilir. Samuraylar çoÄ?u
  kaynaÄ?a göre ve çoÄ?u hikayede kendi toplumlarının faydası için
  gerektiÄ?inde dövüÅ?meye hazır savaÅ?çılardır. Ancak çoÄ?u batıdaki Å?övalye
  kavramından farklı olarak kendilerini “saf iyilik” olarak
  tanımladıkları bir kavrama adamazlar. (bkz Å?ovalyeler) Bunun yerine
  hayatlarını dövüÅ? ve savaÅ?ı öÄ?renmeye, sadece iyi dövüÅ?en ve savaÅ?an
  birisi olmak deÄ?il dövüÅ? ve savaÅ?ın en derinlerinde yatan sırları
  anlayacak kadar kendilerini geliÅ?tirmeye adamıÅ?tır çoÄ?unlukla bu
  kiÅ?iler. DövüÅ?mek ve savaÅ?mak için bir sebep olmasa bile dövüÅ?ün
  inceliklerini bilen birisi olmak onlar için yeterince heyecan verici
  bir amaçtır. Ancak dövüÅ?ün ve savaÅ?ın derinlerinde yatan sırları
  öÄ?rendikçe bu sırlar birçok defa onlara sadece nasıl savaÅ?acaklarını
  deÄ?il, ne zaman ne için savaÅ?acaklarını da öÄ?retir.
  SavaÅ?manın ve DövüÅ?menin Sırları: Kılıcın nasıl tutulacaÄ?ı, yapılacak
  saldırının nasıl karÅ?ılanacaÄ?ı, düÅ?manın ne zaman zayıf düÅ?eceÄ?i ve bu
  anlardan nasıl faydalanmak gerektiÄ?i öÄ?renilmesi gereken ilk basit
  sırlardır. Ancak bunun hemen sonrasında samurayların kendi bedenlerini
  iyi tanımaları ve bu bedeni en iyi nasıl kullanacaklarını da bilmeleri
  gerekir. Bir samuray çoÄ?unlukla bedenini olabildiÄ?ince saÄ?lıklı tutmaya
  çalıÅ?ır, ama bunun ötesindeki amacı bedeninin ona verdiÄ?i her olanaÄ?ı
  ve sahip olduÄ?u her gücü olabilecek en verimli Å?ekilde kullanmaktır. Bu
  Å?ekilde çok çelimsiz, hatta sakat olduÄ?u durumlarda bile ya da fiziksel
  engeller örneÄ?in karanlık ya da kollarının baÄ?lı olması dövüÅ?mesini
  güçleÅ?tirdiÄ?inde bile kendisinden beklenmeyecek kadar iyi
  savaÅ?abilecektir. Bunun sonrasında etrafındaki Dünyayı iyi tanımayı da
  öÄ?renmelidir. Ä°çinde bulunduÄ?u odanın, ya da etrafındaki nesnelerin ona
  ne gibi avantajlar saÄ?ladıÄ?ını ya da onun için ne gibi tehlikeler
  yarattıÄ?ını hesaplayabilmelidir. Bunların da ötesine geçildiÄ?inde bir
  samuray için en son önemli noktaya gelinir. Samuray ne için dövüÅ?tüÄ?ünü
  iyi bilmelidir. Bir defa tekrar edersek, bir samuray için hiç sorgulama
  ihtiyacı duymadıÄ?ı bir “saf iyilik” kavramı için dövüÅ?mek yanlıÅ? bir
  seçimdir. EÄ?er bir tür “saf iyilik” kavramı için dövüÅ?ülüyorsa bile bu
  kavram sürekli zihinde sorgulanmalıdır. BaÅ?ka bir amaç için
  dövüÅ?ülüyorsa, örneÄ?in amaçları ülkelerini savunmaksa, ya da sadece
  kendi hayatını kurtarmaksa bile dövüÅ?ürken amaçlarının bu olduÄ?unu hep
  akıllarında tutmalıdırlar. Samuraylar için amacın bu kadar önemli
  olması ve zihinde bu kadar tutulması zorunluluÄ?u iki nedene dayanır.
  Öncelikle amacının ne olduÄ?unu tam olarak bilmemek bir kiÅ?inin
  dövüÅ?teki yeteneÄ?ini sınırlayacaktır. Ancak o sırada yapılan dövüÅ?
  zihinde tam olarak anlam bulduÄ?unda beden ve zihin dövüÅ?ü en verimli
  Å?ekilde yönlendirecek güce ulaÅ?abilir. Ä°kincisi dövüÅ? yapılırken ne
  için dövüÅ?üldüÄ?ü bilinmezse samurayların karÅ?ısındaki alt edecek ama
  asıl amaçlarına zarar verecek hareketlerin yapılması mümkündür. DövüÅ?ün
  amacının sürekli zihinde tutulması bu ihtimali engelleyecektir. Böylece
  bir samuray dövüÅ?menin bir amacı gerçekleÅ?tirmek için gerekli olduÄ?unu
  düÅ?ündüÄ?ünde dövüÅ?ten kaçmayacak, ama aynı amacın dövüÅ?meden de
  gerçekleÅ?ebileceÄ?ini düÅ?ünüyorsa sadece dövüÅ?müÅ? olmak için de
  dövüÅ?meyecektir.
  Samurayların Son Sırrı: Son sır sınırlı sayıda kaynakta yer alır.
  Muhtemelen çoÄ?u gerçek Dünyada samurayın bilmediÄ?i belki de tamamen
  fantastik bir sırdır. Ancak kesinlikle fantastik bir hikayeye renk
  verebilecek ögelerden birisidir. Sırın doÄ?ası doÄ?u felsefesinin tüm
  Evreni aynı ruhun parçası olarak görmesine dayanır. Bu duruma göre bir
  savaÅ?çı karÅ?ısındaki düÅ?mana zarar verdiÄ?inde kendine ve tüm
  sevdiklerine zarar verecektir, çünkü her zarar gören insan aynı zamanda
  tüm insanlıÄ?a ve insanlıÄ?ın tek tek tüm üyelerine de verilmiÅ? sayılır.
  O nedenle bir samuray eÄ?er bu sıra ulaÅ?ır ve onun gereÄ?ince hayatını
  Å?ekillendirirse, sadece karÅ?ısındaki insanla dövüÅ?mek, baÅ?ka insanların
  göreceÄ?i zararı önlemek için gerekli ise dövüÅ?ecektir. Bu durumda bile
  rakibinin olabilecek en az zararı görmesini önlemek için çaba
  harcayacaktır. Ve dövüÅ? yeteneÄ?ini de sorunları etrafına en az zararı
  vererek çözmeyi baÅ?arabilecek bir Å?ekilde geliÅ?tirecektir. Bu yolu
  takip eden bir savaÅ?çı için bir savaÅ?ı sadece kendi ordusunda deÄ?il
  rakip ordudaki ölü sayısının da olabildiÄ?ince az olacak Å?ekilde
  kazanmak önemli olacaktır. Böyle bir samurayın ulaÅ?abileceÄ?i son aÅ?ama
  ise, etraflarındaki Dünyaya zarar verecek insanları, onları öldürmeden
  ve ne fiziksel ne de bedensel olarak yaralamadan, Dünyaya zarar
  vermeyecek hale getirmektir. Bu kolay deÄ?ildir ama bu yolu benimsemiÅ?
  bir samuray bunu yapabilecek hale gelmek için çaba sarfedecektir.  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (398 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.46 Saniye