Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: ojeluf
  Bugün: 17
  Dün: 50
  Toplam: 88935

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 877
  Üye: 1
  Toplam: 878

  Şu An Bağlı:
  01 : ojeluf

  Savaþlar


  Fantastik Edebiyatta SavaÅ?lar: SavaÅ? edebiyatın her alanında en çok
  iÅ?lenen konulardan biridir. Belki insanların savaÅ?tan korkmaları, belki
  bu korkuya raÄ?men bir amaç uÄ?runda mücadele eden veya sevdiÄ?i saygı
  duydukları insanları korumaları, belki de amaçsızca saldıran kiÅ?ilere
  duyulan öfke, belki de baÅ?ka birçok neden bu konuyu en çok iÅ?lenen
  konulardan birisi haline getirmiÅ?tir. Halk edebiyatında söz konusu
  halkın yaÅ?adıÄ?ı savaÅ?la ilgili oldukça yüklü hikayeler, Å?iirler,
  fantastik edebiyat eserleri bulunur, özellikle söz konusu savaÅ?ın
  tarihi gerilerde kaldıkça böyle hikayelerin sayıları artar. Yine halk
  edebiyatında da örnekleri bulunsa bile daha çok modern edebiyatta
  gelecekte, geçmiÅ?te, hayali ülkelerde geçen bizim savaÅ? denince
  aklımıza gelenden çok farklı Å?ekilde yapılan bazen insan olmayan baÅ?ka
  zeki yaratıkların yer aldıÄ?ı savaÅ?lar da kullanılan bir konudur. SavaÅ?
  konusu kimi zaman bizzat çarpıÅ?malara yani savaÅ?ın olduÄ?u alana
  yoÄ?unlaÅ?ılarak, bazen de arka planda durmaksızın devam eden bir savaÅ?ı
  yaÅ?ayan bir insanların günlük yaÅ?amlarını anlatarak iÅ?lenir. Zaman
  zamanda çoÄ?u insanın bilmediÄ?i, ancak içten içe uzun yıllardır süren ve
  bir Å?ekilde Dünyanın kaderini etkileyen gizli savaÅ?lar da fantastik
  edebiyatın içinde yer alırlar.
  ÇarpıÅ?ma Anları: Belki de savaÅ? temasının en vurucu yanıdır. Bir
  kısmını belki zaten gerçek Dünyada da yer alan bir kısmı ise tamamen
  hayal dünyasında oluÅ?turulmuÅ? silahlar binek hayvanları, büyüler,
  taktikler ile zaman zaman heyecan zaman zamansa dehÅ?et verici bir
  temadır. Özellikle öykünün çarpıÅ?manın neresinden anlatıldıÄ?ı ikisi
  arasındaki farkı genellikle oluÅ?turur. SavaÅ?ı uzaktan izleyen
  komutanlar söz konusu ise genellikle heyecan, eÄ?er askerlerin olduÄ?u
  yerlerden savaÅ? izleniyorsa dehÅ?et daha ön plandadır. Ancak elbette bu
  bir kural deÄ?il, hikayenin üslubuna da baÄ?lıdır. Özellikle çarpıÅ?ma
  alanında saÄ? kalmaya çalıÅ?an askerler, imkansız bir görevi yerine
  getirmeye çalıÅ?an, mesela ölümcül bir büyü ile neredeyse ölmenin
  eÅ?iÄ?ine gelmiÅ? arkadaÅ?ını kurtarmaya, ya da kendisinden kat kat güçlü
  bir büyücüyü kurtarmaya çalıÅ?anlar, ya da orduların en kuvvetli ve
  yetenekli komutan ve askerlerinin savaÅ?a giriÅ?leri ve yaptıkları
  çarpıÅ?malar, savaÅ? anları içerisinde en çok yer bulan ögeler
  arasındadır.
  SıradıÅ?ı SavaÅ?lar: Gökyüzünde süregelen savaÅ?lar muhtemelen uzun yıllar
  boyunca insanlar için hayalgücünü en fazla meÅ?gul eden sıradıÅ?ı savaÅ?
  türü olmuÅ?tur. SavaÅ?ın yukarıya taÅ?ınmasının ne tür olanaklar ve aynı
  zamanda tehlikeler getireceÄ?i 20. yüzyıla kadar bir fantastik edebiyat
  öyküsünün e ilgi çekici temalarından birisi olduÄ?u savunulabilir. Yer
  altında dar tünellerde yapılan savaÅ?lar, denizin altında yapılan
  savaÅ?lar bilinen savaÅ? türlerinden daha farklı olan ve fantastik
  edebiyatta da bu nedenle kendisine yer bulmuÅ? savaÅ? türleri
  arasındadır. Her ne kadar ikisi de zamanla sıkça kullanılan savaÅ?
  yöntemleri haline gelse de.. Kimi zaman da farklı fizik kurallarının
  geçerli olduÄ?u, mesela yer çekiminin olmadıÄ?ı, ya da insanların
  görünmez olabildiÄ?i Dünyalarda da geçen savaÅ?lar fantastik edebiyatta
  yer alabilecek sıradıÅ?ı türleri arasında sayılabilirler.
  SavaÅ?ın Arka Planında: SavaÅ?ın kendisi kadar iÅ?lenen bir konu deÄ?ildir.
  Ancak savaÅ?a duyulan ilgi ister istemez bu konunun da bazı yazarların
  dikkatini çekmesini saÄ?lamıÅ?tır. Mesela savaÅ?ta ölenlerin arkasından
  tutulan yas pek çok edebiyat türü gibi fantastik edebiyat türünde de
  zaman zaman bazı büyüsel ögeler de eklenilerek yer tutar. Benzer
  Å?ekilde savaÅ?ın baÅ?ında yapılan hazırlıklar, belki bir takım özel
  ayinlerle, dövüÅ? çalıÅ?maları ile, birbirlerine cesaret vermeye çalıÅ?an
  insanlarla savaÅ?a hazırlanan insanların görüntüsü kuÅ?kusuz edebiyatın
  dolayısı ile fantastik edebiyatın da içinde sıkça rastlanan sahnelerin
  arasındadır. Bunlara bir de savaÅ? esnasında çarpıÅ?manın dıÅ?ında
  kalanlar eklenebilir. Kimi zaman kale surları üzerinden önlerindeki
  savaÅ?ı izleyenler, kimi zaman evlerinde savaÅ?anların çıÄ?lıklarını,
  haykırıÅ?larını aÄ?layıÅ?larını duyanlar da savaÅ?ın çarpıÅ?ma dıÅ?ında kalan
  yanlarından ve edebiyatın da iÅ?lediÄ?i boyutlarından birisidir.


  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (389 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.60 Saniye