Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: ElviraStan
  Bugün: 20
  Dün: 50
  Toplam: 88938

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 1127
  Üye: 0
  Toplam: 1127

  Barbarlar


  Fantastik Edebiyatta Barbarlar: Barbar tarihin ilk dönemlerinde kurulan
  farklı medeniyetlerde kimi zaman kendileri gibi Å?ehirlerde
  yaÅ?amayanlara, kimi zaman yaÅ?ıdıkları bölgedeki kendileri ve
  kendilerine benzer diÄ?er medeniyetler dıÅ?ında kalan tüm toplumlara
  verilen addır. Kelime olarak tabii ki farklı dillerde farklı isimler
  alınabilir. Halk hikayeleri hem halkın yaÅ?adıÄ?ı ülkenin yakınlarında
  daÄ?larda,çöllerde, ormanların içlerinde, bozkırlarda yaÅ?ayan
  barbarlardan, hem de bir gün yaÅ?adıkları ülkenin topraklarında aniden
  beliren daha önce kim ve ne olduklarını çok bilmedikleri barbarlardan
  bahseder. Modern fantastik öykülerde de barbarlar sıkça rastlanan bir
  ögedir, ancak genellikle ana hikaye karakterleri yerine karakterlerin
  önüne çıkan bir tür engel olarak yer alırlar. Yine de fantastik
  edebiyatın ünlü bir takım barbarları vardır.
  Barbarların Genel Özellikleri: genellikle yaÅ?amın ince zevklerinden
  mesela özenle hazırlanmıÅ? bir yemeÄ?i mum ıÅ?ıÄ?ı eÅ?liÄ?inde yemenin
  incelikli zevkinden, bir kentin meydanındaki bir heykelin inceliÄ?ini
  fark edecek bakıÅ? açısından, karÅ?ısındaki biri ile doÄ?ru sözcükleri
  seçerek konuÅ?ma adabından yoksun sayılırlar. Elbette mesela bir Çinli
  için Avrupa yemekleri, Avrupa heykelleri, Avrupanın konuÅ?ma adabı için
  tüm bunlar geçerli olabilecekken bir Avrupalı için de Çin yemekleri,
  heykelleri, Çinin konuÅ?ma adabı için geçerli olabilir. Dolayısı ile
  aynı anda bir Avrupalı için Çinli, bir Çinli içinse bir Avrupalı barbar
  sayılabilir. Bunun dıÅ?ında barbarlar tüm öykülerde olmasa bile çoÄ?unda
  tıpkı vahÅ?i hayvanlar gibi karÅ?ısındakine saldırma içgüdüsüne sahip, bu
  içgüdüye karÅ?ı koyamayan, hatta kimi zaman kavga etmekten baÅ?ka
  insanlara zarar vermekten zevk alan insanlar olarak da tasvir
  edilmiÅ?lerdir. Orkların barbarlara bakıÅ? ile Å?ekillenmiÅ? ve hikayelerde
  bir tür barbarlaÅ?mıÅ? insan ırkı olarak yer aldıÄ?ı düÅ?ünülebilir. Ancak
  bu barbarların orkların da var olduÄ?u öyküler de dahi orklardan
  baÄ?ımsız olarak da yer almalarını engellememiÅ?tir. Genellikle çok ince
  ve vucudlarının ciddi bir bölümü çıplak kalan giysilerle savaÅ?ırlar.
  Silahları ve savunma araçları güce dayalıdır ve aÄ?ırdır. ÇoÄ?u zaman
  doÄ?rudan bedensel güce dayanarak savaÅ?tıkları yazar. SavaÅ?
  taktiklerinden anlamadıkları ya da anlayıÅ?larının en azından zayıf
  olduÄ?u çoÄ?u öyküde belirtilir. Ancak büyük barbar komutanlar da bazı
  hikayelerde yerlerini almıÅ?tır.
  Barbar Toplulukları ve Adetleri: Bir gün denizden ya da daÄ?lardan
  çıkagelen barbarları bir yana bırakırsak çoÄ?u zaman daÄ?larda ve
  bozkırda yaÅ?arlar, çöllerde ve ormanlarda yaÅ?ıyanları nisbeten daha
  azdır. ÇoÄ?u zaman çadırlarda, kimi zaman ufak evlerde, bazen de
  maÄ?aralarda kalırlar. Kimi zaman hayvan sürüleri de olabilir. Ancak
  çoÄ?unlukla en azından atları vardır ve atlarla iyi anlaÅ?ırlar.
  Çocukluklarından beri dövüÅ?meyi öÄ?renirler. Bu öÄ?retim çok serttir
  bazen çocuÄ?un yaÅ?amını bile tehlikeye atacak bir takım “dersler”
  içerebilir. EÄ?itim, sınamalar, sınavlar çoÄ?u zaman çocuk büyüdükten
  sonra da devam eder. Sert gelenekleri vardır. Mesela bir barbar ötekine
  meydan okuduÄ?unda meydan okunan kiÅ?i çoÄ?u zaman dövüÅ?ten kaçamaz,
  özellikle topluluÄ?un lideri kendi gücünü her gerekli olduÄ?unda
  ispatlamak zorundadır. Kadınlar kimi zaman çok az hakları olan ve göz
  önünde olmayan topluluk üyeleridir, ancak bazı öykülerde de erkekler
  gibi vahÅ?i, dövüÅ?ken, bazen topluluÄ?un liderliÄ?ine kadar yükselen hatta
  bir takım öykülerde erkeklerin silik ve arka planda kaldıÄ?ı kadın
  egemen barbar toplulukları kurduklarına da rastlanır. Onların
  yaÅ?amlarının biraz daha ayrıntılı tasvir edildiÄ?i hikayelerde özgürlüÄ?e
  düÅ?künlük genellikle en çok vurgulanan temadır. Bu düÅ?künlük onların
  bir Å?ehrin konforundan vazgeçmelerinin de en önemli nedenidir. Ayrıca
  aklına geleni yapmak, yaptıÄ?ının sonucunu düÅ?ünmeden yapmak da bir
  baÅ?ka barbarca sayılabilecek özgürlük bakıÅ? açısı sayılabilir.
  Ä°çlerinde yaÅ?ayan her insana eÅ?it Å?ans verilmesi ve gerektiÄ?inde
  onların oldukça sert yöntemlerle de olsa kendilerini ispatlayıp
  topluluÄ?un liderliÄ?ine kadar yükselebilmesi çoÄ?u zaman onları en vahÅ?i
  gösteren öykülerde bile barbarlara karÅ?ı bir hayranlık unsuru olarak
  yer alır.  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (376 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.51 Saniye