Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: ylyniso
  Bugün: 19
  Dün: 54
  Toplam: 77580

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 462
  Üye: 1
  Toplam: 463

  Şu An Bağlı:
  01 : ylyniso

  Lanetler


  Fantastik Edebiyatta Lanetlerin Yeri: Lanet bir insanın zarar görmesi
  ya da acı çekmesi için edilen bir dua ya da yapılan bir büyü olarak
  tanımlanabilir. En eski çaÄ?lardan beri mitolojiler ve hikayeler
  lanetlenmiÅ? insanların öykülerini içerirler. Zaman zaman bu lanetin
  kaynaÄ?ı baÅ?ka bir insanın çabası ve isteÄ?i olabileceÄ?i için gibi zaman
  zaman da bizzat Tanrılar tarafından insanlar lanetlenir. Bazen de tek
  bir insanın deÄ?il tüm bir Å?ehrin hatta ülkenin de lanetlenmesi
  mümkündür. Lanetler özel bir ilahi güç ya da büyü türü olarak fantastik
  edebiyatta özel bir öneme sahiptirler.
  Farklı lanet türleri: Etrafındaki insanlara çirkin görünme, konuÅ?amama,
  yürüyememe gibi basit etkileri olan lanetler olabileceÄ?i gibi daha
  deÄ?iÅ?ik etkileri olan lanetler de vardır. Bu konuda en zengin ve
  çeÅ?itli ögeleri Yunan mitolojisinde görmek mümkündür. Zaman zaman baÅ?ta
  olumlu gibi görünen bir özellik, örneÄ?in bir insanın tuttuÄ?u her Å?eyin
  altın olması yemek yemek istediÄ?i ya da sevdiÄ?i bir insana sarılmak
  istediÄ?inde bir lanete dönüÅ?ebilmektedir. Ya da geleceÄ?i görebilmek
  gibi bir çok insanın gerçek yaÅ?amda isteyebileceÄ?i bir yetenek kimsenin
  kendisine inanması ile birleÅ?tiÄ?inde sevdiÄ?i insanların baÅ?ına gelen
  felaketleri bildiÄ?i halde bir Å?ey yapamamaya dönüÅ?mekte ve de bir lanet
  haline gelmektedir. Hikayelerde kimi zaman bütün bir Å?ehir ya da ülke
  de lanetlenebilir. Bu lanetler Å?ehirde ya da ülkede hiç gündüz
  olmaması, ya da hiç yaz gelmemesi Å?eklinde olabilir. Zaman zaman
  istemediÄ?i bir amaca bir tür büyü ile zorla hizmet etmek zorunda kalmak
  da bir tür lanet olarak algılanabilir.

  Bazı lanetler de nesilden nesile geçerler. Bu tür lanetler lanetlenen
  insana kendi yaÅ?ayacaÄ?ı acının yanısıra çocuklarının da aynı acıyı
  yaÅ?ayacaÄ?ını bilmenin çaresizliÄ?ini de yaÅ?atır.
  Lanetli Yaratıklar: Genellikle bu tür yaratıklara verilebilecek en iyi
  örnek hayaletler ve vampirlerdir. Hayaletlerin lanetli olup olmadıÄ?ı
  farklı fantastik eserlerde farklı Å?ekilde yer alsa da, ölümle yaÅ?am
  arasında hapis kalmanın onlar açısından bir lanet gibi algılanabileceÄ?i
  açıktır. Vampirler de ölümle yaÅ?am arasında hapis kalmıÅ?lar, ancak
  onların lanetlendiÄ?ini düÅ?ünmek için daha fazla neden vardır. Bir
  vampir hiçbir zaman güneÅ?e bakamaz, ya da yaÅ?amak için insanların
  kanını içmek bir bakıma onlara zarar vermek zorundadır. Üstelik de bu
  zararı verirken vampirler eÄ?er normal bir insan olarak yaÅ?arken
  insanları seven birisi olmuÅ?larsa kendilerini muhtemelen korkutucu
  gelecek bir zevk de duyarlar.
  Lanetlenmek: Bazen lanetler sadece çok acı çekmiÅ? bir insanın
  söyleyeceÄ?i sözlerle yapılır. Bu açıdan verilebilecek en iyi örnek
  Å?ekspirdir. 3. Richard kitabında kralın oÄ?lu ve kocasını öldürdüÄ?ü
  kadın hem kralın hem onun yanındakilerin lanetlenmesi için tek tek dua
  eder. Öykünün sonraki bölümlerinde lanetler bir bir gerçekleÅ?ir. Uyuyan
  güzel hikayesinin kızın doÄ?umgününe davet edilmeyen perisinin yaptıÄ?ı
  lanet de fantastik edebiyatın ünlü lanetleri arasındadır. Zaman zaman
  lanetlerin yapılması için karmaÅ?ık büyüler ve malzemeler gerekir. Bazen
  de lanetlenmek girilmemesi gereken bir odaya girmek, açılmaması gereken
  bir sandıÄ?ı açmak, söylenmemesi gereken bir sözü söylemek, ya da
  doÄ?rudan Tanrıların tepki vereceÄ?i çok yanlıÅ? bir Å?eyin yapılması ile
  gerçekleÅ?ir.
  Lanetlerin Ortadan Kaldırılması: Üzerindeki bir laneti kaldırma çabası
  kimi zaman bir fantastik öykünün ana konusunu oluÅ?turabilecek kadar
  geniÅ? bir konudur. EÄ?er lanet bir büyü ile yapıldıysa ortadan
  kaldırılması da genellikle bu Å?ekilde olur. Birinin bedduası lanete
  neden olmuÅ?sa bazen tek çare o kiÅ?inin yeniden ikna edilmesidir.
  Tanrıların doÄ?rudan ya da birinin duası sonucu neden olduÄ?u lanetleri
  kaldırmak, ilgili hikayedeki söz konusu tanrının inancına ve yapılan
  hataya göre deÄ?iÅ?ir. EÄ?er lanetin nedeni örneÄ?in açılmaması gereken bir
  sandıÄ?ı açmak ya da girilmemesi gereken bir yere girmekse bazen lanetin
  nasıl kaldırılacaÄ?ı girilen yerin kapısında ya da açılan sandıÄ?ın
  üzerinde yazabilir.


  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (351 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.62 Saniye