Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: VictorinaT
  Bugün: 19
  Dün: 50
  Toplam: 88937

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 1089
  Üye: 0
  Toplam: 1089

  Buçukluklar


  Fantastik Edebiyatta Buçuklukların Yeri: Özellikle modern edebiyatta en
  büyük yerini Tolkien’in kitaplarında bulmuÅ? bir fantastik edebiyat
  halkıdır. Daha ileride baÅ?ka hikayelerde kullanılmıÅ?sa da onlara
  ayrılan yer diÄ?er fantastik halklara ayrılandan daha küçük olmuÅ? ve
  genellikle ana karakter olamamıÅ?lardır.
  Buçuklukların Genel Özellikleri: Kısa boyludurlar, evleri de küçüktür.
  Ufak köylerde yaÅ?arlar. Çok fazla çalıÅ?mayı sevmezler, çok büyük Å?eyler
  yapmayı genellikle sevmezler. Genelde hayatlarını ufak Å?eylerden mutlu
  olarak ve bu ufak Å?eylerin tadını sonuna kadar çıkararak geçirirler.
  Kavgacılardır ancak bu kavgalar çoÄ?u zaman bir kan davasına ya da
  Å?iddetli bir düÅ?manlıÄ?a dönüÅ?mez. Bir buçukluk grubu eÄ?er bir maceraya
  atılırsa genellikle bu maceradaki tehlikelerin farkında deÄ?ildir. Ya da
  onları küçümsüyordur. Bu tehlikelerle karÅ?ılaÅ?tıklarında genelde en
  fazla korkan halklardan birisi buçukluklardır. Ancak korkmaktan ve bu
  korkuyu kendilerine itiraf etmekten çekinmemeleri herkesin aynı korkuyu
  paylaÅ?tıÄ?ı çaresizlik anlarında onları içlerinde bulundukları ortamın
  en etkin kiÅ?ileri haline getirir.
  Buçukluk Köyleri: Evler genellikle küçük tek katlı bazen yer
  altındadır. Sık sık eÄ?lenceler düzenlenir. Genellikle kendi hallerinde
  bazen etraflarındaki diÄ?er buçukluk köylerinden bile habersiz
  köylerdir. Bu da onları kurban olarak seçen insanların iÅ?lerini
  kolaylaÅ?tırır. Bu nedenle fantastik hikayelerde buçukluk köyleri mistik
  ya da askeri güçlerini denemek isteyen kiÅ?iler için iyi bir ilk
  hedeftir.
  Hırsız Buçukluklar: Boyları, elleri ayakları ufak olduÄ?u için
  hırsızlıkta iyidirler. Bu da onların fantastik edebiyatta farklı bir
  rol de edinmelerini saÄ?lamıÅ?tır. Bir buçukluk için hırsızlık belki
  cazip bir yaÅ?am biçimi olmayabilir, ancak bir hırsız grubu için
  içlerine bir buçukluk katmak muhtemelen cazip bir fikirdir. HırsızlıÄ?ı
  bir tür oyun gibi görmesi halinde buçukluk hem öÄ?renmesi gereken her
  Å?eyi ayrıntılı olarak öÄ?renecek, hem de bu yetenekleri ile önemli bir
  yer ya da ödül hedeflemeyecektir. Ayrıca gerektiÄ?inde onları korkutarak
  kontrol altında tutmak da mümkündür. Ancak hırsızlıÄ?ı bir çeÅ?it oyun
  olarak gören bir buçukluk zaman zaman baÅ?ına bela açacak bir hırsızlıÄ?ı
  da oyun gibi algılayabilir. Bu da baÅ?ını belaya sokmasına neden
  olabilir.
  Ä°nsanlar ve Buçukluklar: Ä°nsanların bakıÅ? açısı ile buçukluklar
  çocuk gibidirler. Benzer Å?ekilde buçukluklar da insanları bir çocuÄ?un
  yetiÅ?kin birini gördüÄ?ü gibi görebilirler. Bu açıdan bakıldıÄ?ında insan
  ve buçukluÄ?un karÅ?ılaÅ?ması bir tür sürekli çocuk kalan birinin büyüyüp
  yetiÅ?kin olmuÅ? birisi ile karÅ?ılaÅ?ması gibidir. Ä°nsanlar açısından
  buçukluklar sıkıcı sayılabilecek, çok da fazla zaman harcanmaması
  gereken bir halktır. Buçukluklar açısından da insanlar fazla
  bulaÅ?ılmaması gereken bir parça tehlikeli canlılardır. Bu açıdan
  aralarındaki iletiÅ?imin de çoÄ?u fantastik hikayede geçerli bir neden
  olmadan çok güçlü olmadıÄ?ı iddia edilebilir.
  Ünlü Buçukluklar: KuÅ?kusuz fantastik edebiyatın en ünlü buçuklukları
  Tolkien’in buçukluklarıdır. Frodo Tolkien’in hikayesinde en öne çıkan
  buçukluk olsa da Gollum daha derinlemesine iÅ?lenmiÅ? bir buçukluk
  karakterdir. Gollum için, bir çeÅ?it gizemli nesne tarafından bir
  buçuÄ?un doÄ?asına aykırı Å?ekilde bir nesne aÅ?ırı önem kazanmıÅ?tır.
  Böylesi bir baÄ?lılıÄ?ın bir buçukluÄ?a nasıl zarar verdiÄ?ini hikayede en
  iyi Gollum’da kısmen de Frodo ve Bilbo da izleriz. Frodo Bilbo ve
  Gollum’un bu hikayede bu kadar öne çıkmalarının esas nedeni belki de
  söz konusu yüzüÄ?ün doÄ?ası ile en fazla çeliÅ?en halkın birer üyesi
  olmalarından kaynaklanmaktadır.
  [ Geri Dön ]

  Fantastik Ansiklopedi

  Telif Hakk� © Gönderen: FRP World © Fantezi Edebiyat ve FRP sitesi - (378 okuma)

   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.50 Saniye